Të vulosur me Krishtin

Pagëzimi është shpallje e hapur e besimit në Krishtin nga besimtari, përpara njerëzve. Pagëzimi është shfaqja e jashtme e një veprimi të brendshëm dhe është një shembëlltyrë e vdekjes, varrimit dhe ringjalljes së Zotit Jezus Krisht. Këtë hap hodhen këta të rinjë në këtë ditë, duke i treguar botës që...

Continue reading

Love the God. Because he loves us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam....

Continue reading