Të vulosur me Krishtin

Pagëzimi është shpallje e hapur e besimit në Krishtin nga besimtari, përpara njerëzve. Pagëzimi është shfaqja e jashtme e një veprimi të brendshëm dhe është një shembëlltyrë e vdekjes, varrimit dhe ringjalljes së Zotit Jezus Krisht. Këtë hap hodhen këta të rinjë në këtë ditë, duke i treguar botës që...

Continue reading