Momente gjate predikimit kete te djele D.16.09.2018 nga Kris Lipski. Tema : Dera e ngushte

Momente gjate predikimit kete te djele D.16.09.2018 nga Kris Lipski. Tema : Dera e ngushte


Hyni nga dera e ngushtë, sepse e gjerë është dera dhe e hapur është udha që të çon në shkatërrim, dhe shumë janë ata që hyjnë nëpër të. Përkundrazi sa e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha që çon në jetë! Dhe pak janë ata që e gjejnë!
Mateu 7:13-14